Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Terapia ruchem*

TERAPIA RUCHEM

    Ruch to najbardziej naturalna i podstawowa aktywność człowieka. Ruch służy poznawaniu samego siebie, poznawaniu otaczającej go przestrzeni, nawiązywaniu kontaktu z innymi i porozunmiewaniu się z nimi.  Ćwiczenia i zabawy ruchowe powodują, że dziecko zdobywa poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, zaufanie do drugiej osoby i nawiązuje pozytywne relacje z otaczającym je światem. Powyższe cele realizujemy na zajęciach z terapii ruchem. Realizujemy je poprzez zabawę, bo zabawa jest dziecku najbliższa. Naszym zajęciom towarzyszy uśmiech i radość, a tam, gdzie jest radość wszystko wydaje się... i jest prostsze! Każda aktywność, której towarzyszy śmiech i zadowolenie dziecka bardziej zbliża nas do wyznaczonych celów!