Galeria zdjęć » 2011/2012 » "OTWARCIE ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO- REWALIDACYJNYCH"

OTWARCIE ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO- REWALIDACYJNYCH


    W atmosferze ciepła, radości i wzruszenia dniu 4 października odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Dyrektor mgr Brygida Wnentrzak- Szteler oraz  Wicestarosta Jerzy Pilch przecinając wspólnie symboliczną wstęgę. W swoim przemówieniu dyrektor podkreśliła rangę kształcenia specjalnego , potrzebę poszerzania zadań edukacyjnych, rewalidacyjnych i kompleksowej rehabilitacji  zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , opartej na wysokiej jakości , nowoczesnych metodach i formach pracy.  Uroczystość otwarcia Zespołu Placówek zaszczycili  swoją obecnością  znakomici goście m.i.: Starosta- Czesław Gluza, wicestarosta Jerzy Pilch, przewodniczący Rady Powiatu-Stanisław Kubisjus członek zarządu- Czesława Haczek - Naczelnik Wydziału Edukacji - Maria Pindur,ks Janusz Sikora  , Mirosława Nykiel- poseł na Sejm , przedstawiciel ZNP Hendrietta Morawiec, z-ca wójta gminy Istebna Henryk Gazurek, Dyrektor Zespołu Placowek Oświatowych w Wiśle Sylwester Foltyn, Dyrektor PPP - Lucyna Legierska dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz współpracujący z placówką sponsorzy i rodzice.
     Na wstępie,  Pani Dyrektor przedstawiła krótko 55 - letnią historię placówki  oraz koncepcję dalszej pracy i rozwoju, wyrażając jednocześnie nadzieję że zaistnieje ona w świadomości społecznej jako „Placówka z gwarancją na sukces”. Podkreśliła że  podopieczni z całą pewnościa potrzebują naszego ogromnego serca i wsparcia. Zwracając się do uczniów wyraziła nadzieję że jest i będzie to dla nich miejsce szczególne, do którego chętnie co dzień będą przychodzić, miejsce, gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość, tolerancja. Gdzie znajdą  szczęśliwy wspanialy swiat który będzie umożliwiał naukę zdobywanie wiedzy i umiejętności, który zawazy wyłącznie pozytywnie na życiu każdego z podopiecznych.
     Dzięki zaangażowaniu  władz samorządu lokalnego, uczniowie i wychowankowie Zespołu Placówek mają zapewnione coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju .  W imieniu całej społeczności szkolnej p. dyrektor  podziekowała  władzom Powiatu za troskę, życzliwość i  wsparcie finansowe. Podziękowania skierowane były również do wszystkich gości, pracowników, sponsorów i rodziców za okazywane serce, współpracę i wsparcie.
     Miłym akcentem było wręczenie  upominków symbolizujących Placówkę zaproszonym gościom i nadanie tytułu przyjaciela ZPSWR.
     Gratulacje na ręce Pani Dyrektor złożyli miedzy innymi Wicestarosta Jerzy Pilch, Pani Poseł Mirosława Nykiel, przedstawiciel ZNP Hendrietta Morawiec, dyrektorzy przedszkoli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. O wspaniałą oprawę artystyczną zadbali nauczyciele ZPSWR przygotowując z uczniami klas Szkoły Podstawowej, gimnazjum i Przysposabiającej do Pracy  m.i. taniec kwiatów, taniec współczesny, wiązankę tańców ludowych. Otwarcie nowej placówki, zwłaszcza Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego, oraz klas dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej daje możliwość korzystania z szerokiej oferty rodzicom dzieci wymagających stosowania specjalnych metod pracy na miarę XXI wieku . Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, które padły w tym dniu z ust zaproszonych Gości utwierdzają w przekonaniu, że podjęte działania są własciwe  i służą szerokiej społeczności lokalnej.
     Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni gości mieli okazję zwiedzenia Placówki, Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego, zapoznania się z formami i metodami pracy i rewalidacji na różnych poziomach edukacyjnych.
ZPSWR  jest placówką dla dzieci i młodzieży   z autyzmem, niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniami (niedosłuch, niedowidzenie, niesprawność ruchowa) zapewniającą edukacjê, opiekê, wychowanie i specjalistyczną terapię i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych.
      W skład Zespołu Placówek wchodzą: Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla najmłodszych dzieci od 1 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole, wymagające wielospecjalistycznej, intensywnej stymulacji rozwoju.
, Szkoła Podstawowa nr 8 , Gimnazjum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem, ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzęzeniami, Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze, internat oraz nowo otwarty Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną  i głęboką niepełnosprawnoscią.
  Głównym zadaniem Placówki jest przygotowanie wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia, zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych, integracja ze środowiskiem oraz przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.
   Placówka realizuje zadania edukacyjno-terapeutyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne i opiekuńcze. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej.
   Uczniowie Placówki korzystają z szerokiej gamy zajęć specjalistycznych z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznch takich jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna  rehabilitacja, alternatywne sposoby komunikacji, choreoterapia, muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia, socjoterapia, terapia manualna, polisensoryczna terapia EEG Biofeedback i Tomatis. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych gabinetach i pracowniach, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów.

FOTOREPORTAŻ OX.PL