Galeria zdjęć » 2011/2012 » "Wigilia"

    W pierwszej części zebrani obejrzeli inscenizację pt „Jak Bartek do stajenki wędrował” wyreżyserowaną przez nauczycielki Urszulę Łabocką, Dorotę Kluz, Katarzynę Trombik oraz Annę Surmę. Kolędom w wykonaniu chóru towarzyszył „żywy” akompaniament zespołu muzycznego, który tworzyli nauczyciele  Zespołu Placówek. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa, a największym uznaniem cieszyła się kolęda w wykonaniu Jana Rajwy pt „Niebieski Gazda”.

   Druga część spotkania odbyła się na stołówce szkolnej. Dyrektor Brygida Wnentrzak- Szteler tradycyjnie łamiąc się opłatkiem życzyła zgromadzonym spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Poczęstunek składający się z barszczu z uszkami, ryby, sałatki jarzynowej oraz ciast i ciasteczek przygotowali uczniowie Szkoły Zawodowej i Przysposabiającej do pracy pod kierunkiem pani Anny Rozenkiewicz.  Spotkanie wigilijne zakończyło się wspólnym radosnym kolędowaniem przy wtórze muzyki kapeli góralskiej. 

Ważność tego dnia podkreślona była także przepięknymi dekoracjami stołów wigilijnych i pomieszczeń Placówki, którego autorkami były Magdalena Ciarka i Joanna Henszel- Kloske. Dzięki hojności sponsorów nie zabrakło również słodkości dla każdego dziecka pod choinką. Spotkania przy wigilijnym stole są już wpisane w historię Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych i odbywają się każdego roku. W przedsięwzięcie to angażują się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz sponsorzy zaprzyjaźnieni z placówką. Wspólna, niejednokrotnie ciężka praca związana z przygotowaniami jednoczy w atmosferze ciepła i dobroci, wprowadzając wszystkich w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia,  a najszczerszym uznaniem dla tej pracy jest łza wzruszenia, która w tym dniu popłynęła z niejednego oka i radość w oczach podopiecznych.