Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Tomatis

 

  METODA TOMATISA

 
Zajęcia obejmować będą dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Na zajęcia zostaną zakwalifikowani uczniowie z:
ˇ  zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
ˇ  zaburzeniami głosu (np. chrypki dziecięce)
ˇ  dysleksją
ˇ  trudnościami szkolnymi
ˇ  zaburzeniami koncentracji           
ˇ  autyzmem
 
Terapia polegać będzie na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.
Program stymulacji obejmować będzie od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w trzech sesjach. Jeden seans to 30 minutowy blok dźwiękowy.
Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób
Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział ucznia, np. czytanie.