Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Weronika Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zestaw aktywności ruchowych zaczerpniętych z naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Metoda jest stosowana na całym świecie jako narzędzie wspomagania psychoruchowego rozwoju dzieci.

Wykorzystując ruch, dotyk, wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne pomagamy dziecku:

·         - kształtować świadomość własnego ciała,

·         - wyrabiać świadomość przestrzeni i działania w niej,

·         - polepszać lub umożliwiać kontakty interpersonalne.

Aktywności Ruchu Rozwijającego pozwalają na:

·         - poznawanie własnego ciała i jego możliwości,

·         - usprawnianie ruchowe,

·         - doświadczenie własnej siły, możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

·         - nawiązuje kontakt z druga osobą, z grupą, uczy się współdziałania,

·         - poznaje przestrzeń, kontroluje ją, uczy się jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co daje zaufanie do siebie i poczucie bezpieczeństwa.