Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Techniki Multimedialne

                                                                                       

 

Na zajęciach  rewalidacyjnych  z technik multimedialnych  uczestniczą nie tylko uczniowie klas podstaowych, gimnazjalnych,zawodowych ale także uczniowie klas  przysposabiających do pracy.
Podczas  zajęć zapoznali się z budową oraz podstawowymi funkcjami zestawu komputerowego oraz z  edytorem graficznym Paint,  dzięki któremu rozwijali  wyobraźni poprzez tworzenie ciekawych prac. Ponadto wychowankowie wykonywali prezentacje multimedialne w programie Power Point. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z technikami wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym oraz  nagrywali krótkie filmiki przy użyciu kamery . Sami obrabiali wcześniej wykonane  fotografie  w programie  Picasa 3. Aby urozmaicić zajęcia podopieczni pobierali pliki muzyczne z Internetu , które następnie  obrabiali   w programie Gold Wave.