Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Logopeda

 

Terapia logopedyczna

  Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla uczniów wszystkich klas, którzy mają trudności w porozumiewaniu się od prostych wad artykulacyjnych do niemożności mówienia i często rozumienia.

Terapia logopedyczna, obejmie następujące ćwiczenia:

1. Ćwiczenia doskonalące  aparat artykulacyjny
- Ćwiczenia oddechowe (wydłużanie fazy wydechu, rozruszanie przepony itp.)
- Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.,
- Ćwiczenia artykulacyjne i głosowe (kierowanie głosu na maskę, wyrabianie właściwej tonacji)
2. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
- Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (rozpoznawanie dźwięków z otoczenia itp.)
- Ćwiczenia słuchu fonemowego
- Ćwiczenia pamięci słuchowej
- Ćwiczenia rytmizujące połączenie muzyki z ruchem i ekspresją wokalną
3. Ćwiczenia doskonalące technikę mówienia
- Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek - (automatyzacja głosek w sylabach, nagłosie śródgłosie i wygłosie wyrazów, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej, ćwiczenia utrwalające z zastosowaniem programów
- Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia poprzez ćwiczenia dykcji połączone z wyrazistym mówieniem
- Ćwiczenia rozwijające słownictwo, uwzględniające ćwiczenia w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi.
4. Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój ucznia.
- Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej
- Kształcenie rozwoju emocjonalnego ( odpowiednia motywacja, współpraca) 
5. Ćwiczenia rozwijające niewerbalne sposoby komunikacji

 

 

 

A tak wyglądamy na zajęciach...