Rewalidacja - zajęcia usprawniające » Muzykoterapia*

 „ Musica animae levamen”- muzyka jest lekarstwem dla duszy"
 


    Muzyka odgrywa w naszym życiu bardzo istotną rolę i jest jego nieodłącznym elementam. Muzyka nie tylko pobudza naszą wyobraźnię, uspokaja, poprawia nastrój, rozładowuje złe emocje i stres, ale także wyraża nasze najskrytsze uczucia     i pragnienia.


Nic tak pięknie nie przemówi do Naszej duszy jak MUZYKA, która wyraża to, czego  nie można wyrazić słowami.


    Muzyka leczy nie tylko naszą duszę, ale również i ciało, dlatego też bardzo często wykorzystywana jest w celach  terapeutycznych. W zależności od rodzaju
zaburzeń dziecka oraz jego deficytów, muzykoterapia może spełniać różnego rodzaju zadania tj:
–    usprawnianie psychoruchowe dziecka;
–    pomoc w kompensowaniu braków wynikających z niepełnosprawności;
–    obniżanie negatywnych skutków zaburzeń oraz wynikającego z nich lęku;
–    pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka;
–    aktywizacja procesów poznawczych;
–    pobudzenie aktywności dziecka, twórczego myślenia i pomysłowości;
–    wyzwalanie uczuć i pomaganie w wyrażaniu emocji;
–    rozładowanie stresów i napięć psychicznych;
–    podnoszenie samooceny i tworzenie pozytywnego obrazu siebie;
–    pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
–    dostarczenie przyjemności, pozytywnych przeżyć estetycznych i doznań
emocjonalnych;
–    rozwijanie nowych zainteresowań;
–    nauka relaksu, odpoczynku i organizacji czasu wolnego;
    Podstawowym celem zajęć muzykoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży jest odkrycie wszelkich, nawet minimalnych możliwości ich rozwoju we wszystkich muzycznych i nie muzycznych dziedzinach działalności. Punktem wyjściowym  jest poprawa obrazu własnej osoby, która korzystnie wpływa na motywację dziecka do doskonalenia umiejętności słuchowych, koordynacji ruchowej oraz zdolności porozumiewania się.
    Udział dziecka w zajęciach muzykoterapii jest pewnym wyzwaniem oraz możliwością pokazania swoim rówieśnikom zdolności jakie ono posiada.